5/30/2017


Inalienable, indomable, insubornable, 
enjogassada, balladora, 
plena.
Es diu vida.

Francesc J. Fossas

5/23/2017

El que sap que és profund
s'esforça per ser clar; 
el que vol semblar profund 
s'esforça per ser fosc.

Friedrich Nietzsche

5/11/2017

El món patriarcal 
ha aprés a parlar molt racionalment 
de les seves irracionalitats.

Francesc J. Fossas

(DEP Robert Miles)

5/06/2017

Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. 
Fem el mateix camí sota els mateixos cels. 

Màrius Torres

5/01/2017