3/29/2016

El que els deté és l'engany 
que no poden caminar per si mateixos.

Erich Fromm

3/24/2016


Que la persona que diu que no es pot fer 
              no interrompi a la persona que ho està fent.             

Proverbi xinès

3/19/2016

Simplement han reemplaçat
els nostres imperatius biològics en les nostres vides.
·
Daniel Dennett

3/15/2016


Avui la frase, el text, el llibre, l'obra, la vida 
es diu Okmaya,
Va per tu.

3/10/2016

Enmig del cru hivern, 
vaig comprendre finalment
 que dins meu hi ha un invencible estiu.

Albert Camus

3/01/2016