5/31/2016

No és signe de bona salut estar ben adaptat 
a una societat profundament malalta.

Jiddu Krishnamurti

5/26/2016

5/21/2016

5/16/2016

La qüestió no és el que saps, 
sinó al servei de què poses el que saps.

Francesc J. Fossas

5/12/2016

La meva vida va estar plena de desgràcies, 
moltes de les quals mai van succeir.
René Descartes

5/08/2016

La majoria dels nostres problemes 
no deriva de les respostes errònies que donem, 
sinó de les preguntes incorrectes que plantegem.

Immanuel Kant

5/03/2016


El verdader viatge de descobriment 
no consisteix en buscar nous paisatges, 
sinó mirar amb nous ulls.

Marcel Proust