6/30/2016

No es que es vegi alguna cosa diferent, 
sinó que un veu de forma diferent.

Carl Gustav Jung

6/25/2016

Si ens sentim segurs i estimats, 
el nostre cervell s’especialitza 
en l’exploració, el joc i la cooperació. 
Si ens sentim atemorits i no desitjats, 
s’especialitza 
en el maneig dels sentiments de por i abandonament.

Bessel van der Kolk

6/19/2016

Una vegada dones un cop de peu al tronc
el riu començarà a fluir.
Milton Erickson

6/14/2016

La societat valora molt el seu "home normal". 
S'educa als nens perquè es perdin a si mateixos 
i així arribar a ser absurds, 
és a dir, homes normals.

Ronald Laing

6/09/2016

L’amenaça de la que ens defensem 
està provocada per l’alienació.
Francesc J. Fossas

6/04/2016

La cosa més important 
és recordar la cosa més important.

Shunryu Suzuki